Persondatapolitik – irmabyenswebhotel.dk

Persondatapolitik for kunder hos irmabyenswebhotel.dk, modtagere af elektronisk post og brugere af irmabyenswebhotel.dk

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Kailow Graphic A/S (herefter ”Kailow”, ”vi” eller ”os”) behandler og sikrer dine personoplysninger.

Kailow behandler personoplysninger om dig, når du er kunde hos os, modtager vores nyhedsbreve og anden elektronisk kommunikation og/eller bruger hjemmesiden irmabyenswebhotel.dk.

Hvis du alene besøger hjemmesiden, kan du læse pkt. 1 og 4 nedenfor.

Hvis du er kunde hos Kailow, foretager køb på hjemmesiden eller afbryder et køb uden at blive kunde eller anvender konto hos Irmabyenswebhotel.dk, kan du læse pkt. 1, 2 og 4 nedenfor.

Hvis du tilmelder dig et nyhedsbrev og anden elektronisk post eller udfylder en kontaktformular på hjemmesiden, kan du læse pkt. 1, 3 og 4 nedenfor.

1.     Almindelige besøgende på hjemmesiden irmabyenswebhotel.dk

Når du besøger og klikker rundt på irmabyenswebhotel.dk behandler vi en række personoplysninger.

Typer af oplysninger og formål

Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger:

Kailow indsamler disse oplysninger via cookies på irmabyenswebhotel.dk. Det kan du læse om i vores cookiepolitik.

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er:

Kilder

Oplysningerne om din adfærd indsamles ved brug af cookies på hjemmesiden. Læs mere i vores cookiepolitik. Oplysninger kan ligeledes blive indsamlet fra dig direkte, fra vores it-systemer, fra vores koncernforbundne selskaber eller fra tredjeparter.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores indsamling af dine personoplysninger ved brug af cookies, herunder til brug for profilering, er dit samtykke, jf. § 3 i ”cookie-bekendtgørelsen”.

Personoplysningerne kan blive behandlet til andre formål og på baggrund af andre juridiske grundlag, herunder dokumentation af overholdelse af lovgivning, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, og forfølgelse af retskrav, jf. Kailows legitime interesser i at kunne varetage sine juridiske interesser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun fremadrettet virkning.

Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger bliver videregivet og delt med følgende modtagere, som beskrevet i samtykket til cookies og cookie-politikken:

 

Om indsamlingen er frivillig eller obligatorisk

Det er frivilligt at afgive personoplysningerne. Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er, at du ikke kan tilgå hjemmesiden eller bruge visse features på siden mv.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Vi overfører dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, da vi bruger eksterne leverandører til at behandle og opbevare visse af de ovenfor anførte personoplysninger.

Det juridiske grundlag for overførslerne er enten EU’s “Standard Contractual Clauses” for overførsler fra dataansvarlige til databehandlere i ikke-sikre lande uden for EU/EØS eller US Privacy Shield.

Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog her.

Læs mere om US Privacy Shield her.

2.     Kunder hos Kailow Graphic A/S

Når du køber noget hos os f.eks. i vores webshop, i telefonen eller af anden kanal og logger ind på ”Kundekonto” (Irmabyenswebhotel.dk), behandler Kailow disse personoplysninger (i tillæg til pkt. 1 ovenfor):

Typer af oplysninger og formål

Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig:

 

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er:

Kilder

Personoplysningerne indsamles fra dig, når du foretager køb, er i kontakt med vores medarbejdere eller foretager opdateringer i kundekonto på Irmabyenswebhotel.dk. Derudover kan der også blive indsamlet oplysninger fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige f.eks. sociale medier og telefonregisteret.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dine identifikationsoplysninger, betalingsoplysninger, oplysninger om dine køb og kontakthistorik er følgende:

 

Det juridiske grundlag for vores indsamling af din anvendelse af hjemmesiden, berigelse af dine data og indsamling og behandling af kundetilfredshedsinformation er følgende:

 

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun fremadrettet virkning.

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for at indgå købsaftale eller anden aftale, er det fordi, det er nødvendigt for, at Kailow kan indgå disse aftaler med dig. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan indgå og opfylde aftalerne med dig.

3.     Tilmeldte til elektronisk post eller udfyldt formular mv.

Når du tilmelder dig elektronisk post fra Kailow eller udfylder en formular f.eks. en kontaktformular, behandler Kailow disse personoplysninger (i tillæg til pkt. 1 og evt. 2 ovenfor):

Typer af oplysninger og formål

Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig:

 

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er:

Kilder

Personoplysningerne indsamles fra dig, når du foretager opdateringer i Irmabyenswebhotel.dk eller via tracking i e-mails og på irmabyenswebhotel.dk.

Fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige f.eks. telefonregister, sociale medier og OIS/BBR.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af personoplysninger er;

Det juridiske grundlag for vores indsamling af dine personoplysninger ved brug af cookies og anden tracking i f.eks. e-mails, er dit samtykke, jf. § 3 i ”cookie-bekendtgørelsen”.

Personoplysningerne kan blive behandlet til dokumentation af overholdelse af lovgivning, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun fremadrettet virkning.

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for at sende nyhedsbreve, er det frivilligt, om du vil give oplysningerne. Hvis du vælger ikke at give oplysningerne, kan vi ikke sende nyhedsbreve til dig. Hvis du ikke udfylder en kontaktformular, kan vi ikke kontakte dig.

4.     Fælles for alle punkter

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS med undtagelse af punkt 1, se ovenfor.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål og eventuelle senere, lovlige formål. Vi opbevarer desuden personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til vores dokumentation af overholdelse af strafferetligt sanktioneret lovgivning ud fra forældelsesreglerne. Vi opbevarer også oplysningerne, så længe vi har brug for at kunne forsvare os mod civilretlige krav eller gøre sådanne gældende, herunder ud fra reglerne om forældelse. Hvis der gøres et krav gældende, opbevarer vi dog oplysningerne i længere tid af hensyn til varetagelsen af kravet. Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne, så længe de er nødvendige ud fra lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – blandt andet ret til indsigt i personoplysninger, ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet og ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

Ret til indsigelse

Du har ret til at – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er legitime interesser, som angivet ovenfor. Kailow må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Kailow påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på [email protected] eller vores databeskyttelsesrådgiver på [email protected]

Denne hjemmeside/applikation ejes og drives af:

Kailow Creative ApS, CVR 39415089
Fjeldhammervej 5
2610 Rødovre
Danmark

Persondatapolitik senest opdateret den 25. juni 2020.